Archive page.


New webpage is available here: https://us.edu.pl/en/

Science Journals of the University of Silesia

Science journals published by the University of Silesia scored by by the Ministry of Science and Higher Education of Poland. (according to list B - Journals without  Impact Factor, 2016: 0,25 to 15 points):

 

Journal Point
Humanities

Polish Studies Postscript (Postscriptum Polonistyczne)

12
Neophilologica 12
Russian Studies Review (Przegląd Rusycystyczny) 11
ER(R)GO. Theory–Literature–Culture (ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura) 11
Translations of Slavonic Literatures (Przekłady Literatur Słowiańskich) 10
Elements of Theory and Practice of Polish Language Didactics (Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego) 9
Folia Philosophica 8
The Old and the New Ages (Wieki Stare i Nowe) 8
Ethnological and Anthropological Studies (Studia Etnologiczne i Antropologiczne) 8
Romanica Silesiana 8
Anthropos? 7
Silesian Journal of Polish Studies (Śląskie Studia Polonistyczne) 7
Scripta Classica 6
Logopedia Silesiana 6
Studies on Russian Literature (Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze) 5
New Library (Nowa Biblioteka) 4
Social sciences

From the History of the Law (Z dziejów prawa)

11
Chowanna 10
Polish and General Medieval Times (Średniowiecze Polskie i Powszechne) 10

Journal of Private International Law (Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

8
 

Political Studies of the University of Silesia (Studia Politicae Universitatis Silesiensis)

7

Silesian Journal of Legal Studies

7
Upper Silesian Sociological Studies. New Series (Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa) 6
 

Street Texts.The Memetics Papers (Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny)

5
Technical sciences
Annales Mathematicae Silesianae 9
Journal of Medical Informatics & Technologies 8

 

Search for other polish science journals scored by MNiSW.

Shortcuts

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.